Nyt om webprøvernePrøvesættene til Lytteforståelse, Læseforståelse og Sprog og sprogbrug er blevet justeret, så sværhedsgraden svarer til UVM’s nyeste prøvesæt.

I prøvesættene til Læseforståelse forefindes nu pdf-udgaver af billedfiler med tekst, så elever med læsevanskeligheder kan markere teksten for oplæsning. Under Lytteforståelse er opgaverne 1C, 2C, 3B, 4B og 5A ultimo 2017 blevet erstattet af nye opgavetyper.

august 2017 (opdateret marts 2018)


Der er netop udkommet tre nye prøvesæt til 10. klasse.

Til bedømmelse af et helt prøvesæt er der nu blevet lavet en karakterberegner til henholdsvis 9. klasse og 10. klasse.

marts 2017

Webprøver til tysk

Webprøver til tysk består af prøvesæt, der er udformet, så de svarer til de sæt, ministeriet udarbejder til de skriftlige prøver i tysk i 9. og 10. klasse.

Der er udarbejdet syv prøvesæt til 9. klasse og fem prøvesæt til 10. klasse. 

Prøverne til 9. klasse består af fire dele, der kan afvikles hver for sig:

  • Lytteforståelse
  • Læseforståelse
  • Sprog og sprogbrug
  • Fri skriftlig fremstilling

Prøverne til 10. klasse består af to dele:
  • Sprog og sprogbrug
  • Fri skriftlig fremstilling


Webprøver til tysk er et digitalt materiale. Såvel lærer som elever får adgang via UNI-Login.

Forfatterne

Anne Grete Egede Andersen
Tysklærer gennem mange år. Beskikket censor, lærebogsforfatter og kursusinstruktør.

 

 

 

 

Louise Berg Nielsen
Cand.mag. i tysk og dansk som andet- og fremmedsprog

 

 

 

 

Birgit Lohse
Pædagogisk leder og mangeårig underviser i tysk i gymnasiet. Beskikket censor i tysk stx samt medforfatter til bl.a. grammatikbøgerne Alles in allem 1 og 2.

 

 

Lone Häckert
Vicerektor og mangeårig underviser i tysk i gymnasiet. Tidligere formand for opgavekommissionen i tysk stx samt medforfatter til bl.a. grammatikbøgerne Alles in allem 1 og 2.