Nyt om webprøverne

Så er de to nye prøvesæt til 10. klasse klar til brug.
Alle prøvesæt kan gives for som lektier. Når du booker og tildeler et prøvesæt, vil eleverne selv kunne vælge, hvornår de vil tage prøven. Den skal dog altid være afsluttet en måned efter bookingtidspunktet. Og husk, at et påbegyndt prøvesæt skal afvikles inden for tre timer.
Alle prøvesæt giver automatisk eleverne detaljeret feedback på deres besvarelser.
Alle prøvesæt kan afvikles på iPads og andre tablets.

Webprøver til tysk

Webprøver til tysk består af prøvesæt, der er udformet, så de svarer til de sæt, ministeriet for Børn og Undervisning udarbejder til de skriftlige prøver i tysk til fsa og fs10.

Prøverne til 9. klasse består af fire dele, der kan afvikles hver for sig:

  • Lytteforståelse
  • Læseforståelse
  • Sprog og sprogbrug
  • Fri skriftlig fremstilling

Prøverne til 10. klasse består af to dele:


  • Sprog og sprogbrug
  • Fri skriftlig fremstilling

Webprøver til tysk er et digitalt materiale. Såvel lærer som elever får adgang via UNI-Login.

Forfatterne

Anne Grete Egede Andersen
Tysklærer gennem mange år. Beskikket censor, lærebogsforfatter og kursusinstruktør.

 

 

 

 

Louise Berg Nielsen
Cand.mag. i tysk og dansk som andet- og fremmedsprog